Relacje inwestorskie - Raporty EBI
21/2018: Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-04-27

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku ze zwołaniem na dzień 27 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podaje do publicznej wiadomości, że po otwarciu wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia, na wniosek przybyłych akcjonariuszy odstąpiono od jego przeprowadzenia i realizacji porządku obrad z uwagi na zaistniałe wątpliwości co do listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami Zarząd Spółki niezwłocznie dokona weryfikacji listy osób uprawnionych oraz rozważy ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uprzednio ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, bądź uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 roku, o sprawy objęte porządkiem obrad Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Szewczyk - Członek Zarządu

« Pełna lista raportów EBI