Relacje inwestorskie - Raporty EBI
23/2014: Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-05-19

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z opóźnieniem w publikacji raportu za pierwszy kwartał 2014 roku, doszło do incydentalnego naruszenia pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, w zakresie terminowego przekazywania raportów kwartalnych. Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu było opóźnienie związane z przygotowaniem danych księgowych oraz chęć przekazania przez zarząd najbardziej kompletnych informacji o obecnej sytuacji oraz dalszych kierunkach rozwoju Spółki - co zostało zakomunikowane osobnym raportem EBI 20/2014 z dnia 9 maja 2014 roku.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI