Relacje inwestorskie - Raporty EBI
14/2014: Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-02-27

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat przesunięcia wideokonferencji dotyczącej spółki portfelowej AudioFonica sp. z o.o. w organizacji.

Powodem braku wcześniejszej publikacji informacji było zdarzenie losowe - choroba prezesa zarządu spółki AudioFonica sp. z o.o. w organizacji. Losowość zdarzenia uniemożliwiła odpowiednio wcześniejsze poinformowanie za pośrednictwem systemu EBI o przesunięciu terminu wideokonferencji.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI