Relacje inwestorskie - Raporty EBI
23/2015: Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-09-08

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podaniem do wiadomości nowego terminy publikacji raportu za II kwartał 2015 roku, w ramach komunikatu 22/2015 z dnia 08.09.2015 doszło do incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Zgodnie z komunikatem 21/2015 z dnia 01.09.2015 informacja ta powinna zostać podana w dniu 07..09.2015.
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI