Relacje inwestorskie - Raporty EBI
10/2018: Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-03-20

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w związku z podaniem do wiadomości nowego terminy publikacji raportu rocznego za 2017 roku, w ramach komunikatu 8/2018 z dnia 16.03.2018 doszło do incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Zgodnie z komunikatem 24/2017 z dnia 27.12.2017 informacja ta powinna zostać podana w dniu 14.03.2018.
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI