Relacje inwestorskie - Aktualności
Harmonogram raportów okresowych
2017-02-03

Zarząd Geotrekk S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

Raport roczny za 2016 r. - 3 marca 2017 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. - 14 sierpnia 2017 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
« Pełna lista aktualności