Relacje inwestorskie - Raporty EBI
1/2016: Harmonogram raportów okresowych
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-01-12

Zarząd PlayMakers S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 12 lutego 2016 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 13 maja 2016 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. - 12 sierpnia 2016 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.
Raport roczny za 2015 r. - 14 czerwca 2016 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI