Relacje inwestorskie - Raporty EBI
1/2014: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2014
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-01-02

Zarząd PlayMakers S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku 2014 przekazywane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. Raport za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 r.
2. Raport za I kwartał 2014 r. - 15 maja 2014 r.
3. Raport za II kwartał 2014 r. - 14 sierpnia 2014 r.
4. Raport za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 r.

Raport roczny za rok obrotowy 2013 zostanie przekazany w dniu 27 maja 2014 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI