Relacje inwestorskie - Aktualności
Geotrekk S.A. – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2016-08-08

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2016 roku Spółka otrzymała od Pana Piotra Chrobota zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.), w którym to Pan Piotr Chrobot poinformował Spółkę o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, wobec zbycia akcji Spółki w dniu 5 sierpnia 2016 roku oraz przekazał informację, że aktualnie posiada 900.000 akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).
« Pełna lista aktualności