Relacje inwestorskie - Raporty EBI
22/2018: Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu GEOTREKK S.A.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-04-28

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/04/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, działając w oparciu o par. 17 ust. 2 pkt. 6 statutu Spółki delegowała Członka Rady Pana Pawła Szewczyka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres od dnia 29 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. włącznie.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące Pana Pawła Szewczyka, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Paweł Szewczyk - Członek Zarządu

Załączniki:

180425_Geotrekk_RN_Czlonek_Formularz_PSZM

« Pełna lista raportów EBI