Relacje inwestorskie - Kontakt dla inwestorów
W celu uzyskania informacji dla inwestorów spółki Geotrekk S.A. prosimy o kontakt z:

e-mail: inwestor@geotrekk.pl


Autoryzowanym Doradcą Geotrekk S.A. zakresie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii C, D i E Spółki jest spółka pod firmą Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Krakowie
adres: ul. Prądnicka 89/6, 31-202 Kraków


Animatorem Rynku dla Geotrekk S.A. jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.